23 czerwca 2012

Interface Zero - Uliczna Reputacja - Patch 3.0

Saints Row
Uliczna reputacja jest rodzajem społecznej waluty – potrzebujesz przysługi albo chcesz przekonać kogoś do swego planu, płacisz reputacją. Każdy bohater zaczyna z 5 Punktami Reputacji (ludzie z 10 PR) i dwoma kontaktami. Ograniczenia Reputacji przez Rangi zostają zniesione.


Reputacja Aktualna i Całkowita
Reputacja Aktualna to po prostu liczba PR, którymi obecnie dysponuje bohater.
Reputacja Całkowita odzwierciedla jak często dana postać jest rozpoznawana. Reputacja Całkowita to suma bezwzględnych zmian Aktualnej Reputacji.

Przykład:
Droni posiada 5 PR. Zawalił ostatnią akcje, więc jego Aktualna Reputacja spada o 1 (do 4), ale Całkowita rośnie o 1 (do 6 - zaczyna być znany z tego, że partoli).


Przyznawanie PR
Bohaterowie otrzymują Punkty Reputacji zgodnie ze wskazówkami z podręcznika Interface Zero. Dodatkowo, by nie tracić PR, powinni wydawać miesięcznie na utrzymanie niemniej niż 1000 kredytów za każdy poziom Reputacji (patrz Zasięg).

Cennik
 • Modyfikacja wyniku testu społecznego (dodaj PR do wyniku) - można wydać PR o wartości nie większej niż poziom Reputacji (patrz Zasięg)
 • Drobna przysługa – minimalny kłopot dla kontaktu - 2 PR
  udzielenie drobnej informacji, unieważnienie mandatu, zniżka na zakup towaru/usług, pożyczka ok. 5000$, przewiezienie nietrefnego towaru etc.
 • Średnia przysługa – przeciętny kłopot - 5 PR
  udostępnienie ciężkiej broni, wsparcie lokalnego gangu, pożyczka ok. 10000-30000$, przewóz nielegalnego towaru, alibi
 • Duża przysługa – spore kłopoty - 5 PR i utrata kontaktu
  wsparcie oddziału specjalnego/bojowej AVki, bezpośrednia pomoc w ucieczce z więzienia, wypożyczenie samolotu dalekiego zasięgu, pożyczka ok. 50000$
 • Nowy kontakt (raz na Rangę) - 10 PR

Zasięg

Zasięg na bazie tabeli Reputacji z Cyberpunka 2020:


Poziom   Całkowita Reputacja  Zasięg, czyli kto o tobie wie
  1        20       Wiedzą ci, co widzieli cię w akcji 
  2        40       Historie znają najbliżsi przyjaciele
  3        60       Historie znają współpracownicy i znajomi
  4        80       Jesteś dobrze znany w okolicy
  5       100       Imię rozpoznawane poza okolicą
  6       120       Jesteś rozpoznawany poza swoją okolicą
  7       140       Zdarza się, że trafiasz do newsfeedów
  8       160       Regularnie trafiasz do newsfeedów
  9       180       Kamery śledzą twoje dokonania
 10       200       Zna cię cały świat

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz