15 czerwca 2013

DDGF 2013 + Karnawał #44: Co się gnieździ w podziemiach?


Na Dzień Darmowych Gier Fabularnych przygotowałem tłumaczenie rozpiski zagrywek podstawowych i specjalnych do Dungeon World. Jako ilustracje wykorzystałem mapę Tony'ego Dowlera (więcej jego dzieł znajdziecie tu). Poniżej zamieściłem także słownik zwrotów, które przyjąłem podczas tłumaczenia. 

Żeby uświetnić dodatkowo trwający obecnie karnawał dorzucam też garść stworów (dokładnie 40 i 4; ha!), na których powyższe zagrywki można przetestować. Potwory można samodzielnie edytować - wystarczy zaopatrzyć się w MSE i szablon kart do DW. Dla leniwców, którzy chcą tylko sobie coś wydrukować jest też pdf (obrazki - 26MB). Uwagi i korekty, jak zwykle, mile widziane.

Dobrej zabawy!


Glosariusz

Ogólne
Ability - Cecha
Alignment - Charakter
Bond - Więź
coin - sztuka złota
hold - Punkt <wyrażenie nawiązujące do zagrywki>
HP - PŻ
Level - Poziom
Look - Wygląd
Move - Zagrywka
roll - wykonaj rzut
tag - oznaczenie
When you... - Gdy...
When you <Move>... - Gdy wykonujesz zagrywkę <Zagrywka>...
XP - PD

Cechy
Strength (STR) - Siła (SI)
Dexterity (DEX) - Zręczność (ZR)
Constitution (CON) - Kondycja (KON)
Inteligence (INT) - Wiedza (WIE)
Wisdom (WIS) - Rozwaga (ROZ)
Charisma (CHA) - Charyzma (CHA)

Oznaczenia oręża
n Ammo - amunicja n
Forceful - potężny
+n Damage - obrażenia +n
Ignores Armor - ignoruje pancerz
Messy - paskudny
n Piercing - przebicie n
Precise - dokładny
Reload - przeładowanie
Stun - ogłuszający
Thrown - miotany

Oznaczenia zasięgu
hand - dotyk
close - krótki
long - długi
near - bliski
far - daleki

Oznaczenia pancerza
n Armor - pancerz n
+n Armor - pancerz +n
Clumsy - niezgrabny

Oznaczenia istot
Amorphous - Amorficzna
Cautious - Ostrożna
Construct - Konstrukt
Devious - Podstępna
Hoarder - Zbieracz
Intelligent - Inteligentna
Magical - Magiczna
Organized - Zorganizowana
Planar - Planarna
Stealthy - Skryta
Terrifying - Przerażająca

Oznaczenia organizacji
Solitary - Samotnik
Group - Grupa
Horde - Horda

Oznaczenia rozmiaru
Tiny - Tyci
Small - Mały
Large - Duży
Huge - Ogromny
1 komentarz: